Ngày 02 tháng 7 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN).

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công Thương có Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) và Sở Công Thương thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình; đại diện các đơn vị thuộc Bộ (Vụ Kế hoạch, Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Bộ, Cục Công Thương địa phương, Cục Công nghiệp, Cục An toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Hóa chất, Viện nghiên cứu Chiến lược và Chính sách công thương); tại điểm cầu các tỉnh, thành phố có Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Công Thương và đại diện một số Sở, ngành (Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghiệp), UBND cấp huyện, một số chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện một số cơ quan báo chí, thông tin truyền thông của Trung ương và địa phương. Sau khi nghe Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) báo cáo về công tác quản lý, phát triển CCN cả nước; ý kiến phát biểu, tham luận của Lãnh đạo UBND các địa phương và các đại biểu tham dự Hội nghị; ý kiến của Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kết luận chỉ đạo Hội nghị.
Chi tiết Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển cụm công nghiệpxem tại đây 

 

Tạ Quang Lâm - Arit