Cụm công nghiệp Liên Hoa có diện tích khoảng 38,43 ha với tổng mức đầu tư khoảng 280 tỷ đồng, dự kiến có thể cho thuê từ cuối năm 2026.

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thành lập Cụm công nghiệp Liên Hoa tại các xã Liên Lộc và Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Cụm Công nghệp Liên Hoa có diện tích khoảng 38,43 ha với tổng mức đầu tư khoảng 280 tỷ đồng. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Lam Kinh.

Phía Đông dự án tiếp giáp khu dân cư, hành lang đường liên xã, đất sản xuất nông nghiệp; phía Tây giáp hành lang Quốc lộ 10; phía Nam giáp hành lang đường giao thông liên xã; phía Bắc giáp dân cư và đất sản xuất nông nghiệp.

Về tiến độ, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết giai đoạn IV/2023 - quý I/2025 dự án sẽ hoàn thành hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500; trích đo địa chính; thiết kế bản vẽ thi công cùng một số hạng mục khác.

Dự kiến trước ngày 31/12/2026 sẽ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp giai đoạn 1 (diện tích 21,71 ha) để nhà đầu tư thứ cấp có thể thuê đất sản xuất kinh doanh.

Trước ngày 1/7/2028 sẽ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp giai đoạn 2 (16,72ha) để thu hút các dự án đầu tư thứ cấp và ban hành quy chế cung cấp, quản lý dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp.

Theo quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 , tỉnh này sẽ có hai khu kinh tế, 19 khu công nghiệp và 126 cụm công nghiệp.

Cụ thể, về khu kinh tế, tỉnh sẽ tập trung phát triển khu kinh tế Nghi Sơn; giai đoạn sau năm 2030, phát triển cửa khẩu quốc tế Na Mèo thành khu kinh tế cửa khẩu Na Mèo.

Về khu công nghiệp, Thanh Hóa tiếp tục thực hiện 8 khu công nghiệp theo quy hoạch được duyệt với tổng diện tích 1.424 ha, gồm: Khu công nghiệp Lễ Môn; Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga; Khu công nghiệp Bỉm Sơn; Khu công nghiệp - đô thị Hoàng Long; Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; Khu công nghiệp Thạch Quảng.n Thạch Thành; Khu công nghiệp Ngọc Lặc; Khu công nghiệp Bãi Trành, huyện Như Xuân.

Ngoài 8 Khu công nghiệp trên, tỉnh sẽ phát triển mới 9 Khu công nghiệp với tổng diện tích 2.281 ha, gồm: Khu công nghiệp phía tây TP Thanh Hóa; Khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hoá; Khu công nghiệp Bắc Hoằng Hoá, huyện Hoằng Hoá; Khu công nghiệp Hà Long, huyện Hà Trung; Khu công nghiệp Lưu Bình, huyện Quảng Xương; Khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống; Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hoá; Khu công nghiệp Nga Tân, huyện Nga Sơn; Khu công nghiệp Đa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Sau năm 2030, thêm hai khu công nghiệp khác với diện tích 872 ha sẽ được phát triển, gồm: Khu công nghiệp Phong Ninh, huyện Yên Định; Khu công nghiệp Hà Lĩnh, huyện Hà Trung.

Về phương án phát triển cụm công nghiệp, đến năm 2030, toàn tỉnh có 115 cụm công nghiệp với tổng diện tích 5.267 ha. Giai đoạn sau năm 2030 có 126 CCN với tổng diện tích 5.893 ha.

Theo Sở Công thương Thanh Hóa, đến tháng 6 năm nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 44 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.642 ha.

ST: NTB

Nguồn: congthuong.vn