Theo báo cáo UBND tỉnh Thái Bình, tình hình thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022 có nhiều khởi sắc

Toàn tỉnh hiện có 46 cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích 2.353,6ha, 44 cụm công nghiệp đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 1.869ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp là 1.280ha, diện tích đất đã thu hồi 667,4ha; diện tích đất đã cho thuê 498,9ha, đạt tỷ lệ 39% diện tích đất công nghiệp và đạt 74,8% diện tích đất thu hồi. Các cụm công nghiệp đã thu hút được 462 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 29.112 tỷ đồng, số lao động đăng ký sử dụng là 76.308 người; vốn đầu tư thực hiện 20.702 tỷ đồng (đạt 71,11% vốn đăng ký), sử dụng 55.000 lao động.

Năm 2022, tổng số vốn đầu tư đăng ký vào Thái Bình đạt khoảng 31.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2021. Toàn tỉnh thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.062 doanh nghiệp với vốn đăng ký 9.716,3 tỷ đồng (tăng 37% về số lượng và tăng 27,8% về vốn đăng ký) và 413 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, tăng 33,2%.

Trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch bệnh, bất ổn của tình hình thế giới, giá nguyên, nhiên liệu tăng cao song các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp vẫn nỗ lực duy trì sản xuất bảo đảm ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần quan trọng đóng góp tích cực vào kết quả thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

HD-TTCN