Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Công Thương đã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể triển khai các hoạt động xúc tiến, mở rộng đầu ra cho sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia.

Cả nước hiện có 244 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia đã được công nhận, trong đó có 110 sản phẩm cấp quốc gia và 134 sản phẩm cấp khu vực. Đây là những sản phẩm có chất lượng tốt, một số mang hàm lượng văn hóa cao.

Tuy vậy, sản phẩm CNNT tiêu biểu vẫn còn yếu từ khâu sản xuất tới kinh doanh, nhất là công tác mở rộng thị trường. Từ thực tế địa phương, ông Nguyễn Thanh - Giám đốc Sở Công Thương Thừa Thiên Huế - từng chỉ ra: Hầu hết sản phẩm CNNT tiêu biểu hiện đang loay hoay tìm đầu ra. Mặc dù đã được hỗ trợ kết nối với các siêu thị lớn nhưng do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, rất ít cơ sở sản xuất đáp ứng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, số lượng sản phẩm. Nạn hàng gian, hàng giả cũng đã và đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp CNNT.

Trước bất cập trên, lãnh đạo Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch cụ thể để hỗ trợ phát triển thị trường cho sản phẩm CNNT tiêu biểu. Trong đó, Cục XTTM đã khẩn trương xây dựng chương trình, giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở CNNT phát triển các sản phẩm tiêu biểu.

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ được hỗ trợ tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại.

Bên cạnh đó, Cục XTTM sẽ thông tin hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về XTTM đến các Sở Công Thương, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia các hoạt động XTTM, nhằm quảng bá, phát triển sản phẩm có thế mạnh của địa phương; yêu cầu đơn vị chủ trì chương trình thông tin mời và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia các đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về XTTM do đơn vị chủ trì thực hiện; ưu tiên lựa chọn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia các đề án cấp quốc gia về XTTM.

Đồng thời, Cục cũng sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu các sản phẩm CNNT tiêu biểu thông qua những hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Các sản phẩm này sẽ được tăng cường quảng bá thương hiệu tại thị trường nội địa và quốc tế, được tham gia hoạt động đào tạo, tập huấn, tư vấn về thương hiệu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia thành công. Doanh nghiệp, cơ sở có sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu có thể tham gia các hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn về thương hiệu nhằm nâng cao nhận thức về thương hiệu, tăng cường năng lực kinh doanh và phát triển thương hiệu do Cục XTTM tổ chức. Ngoài ra, doanh nghiệp có sản phẩm CNNT tiêu biểu được tham gia các buổi hội thảo, tư vấn về thiết kế. Từ đó, có cơ hội kết nối, học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia tư vấn hàng đầu về thiết kế trong và ngoài nước, nhằm nâng cao hình ảnh, giá trị sản phẩm, phát triển nhãn mác và có chiến lược phát triển phù hợp trong tương lai.

Sự vào cuộc với kế hoạch và phương thức triển khai bài bản của Cục XTTM sẽ giúp sản phẩm CNNT tiêu biểu dần khắc phục hạn chế về đầu ra có cơ hội bước ra thị trường rộng lớn, hấp dẫn hơn.

 

Theo langngheviet.com.vn