Mặc dù dịch bệnh hoành hành nhưng với các giải pháp hỗ trợ tích cực, hoạt động sản xuất, xuất khẩu của tỉnh tháng 4 vấn ổn định, thậm chí nhỉnh hơn so với tháng 3 năm 2020.

Theo số liệu từ Sở Công Thương Lai Châu, giá trị sản xuất công nghiệp (GTSX) tháng 4 đạt 202,6 tỷ đồng, tăng 29,6% so với tháng 3. Trong đó, ngành công nghiệp sản xuất điện đạt 168,5 tỷ đồng; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 23,8 tỷ đồng; công nghiệp khai thác chế biến đạt 7,1 tỷ đồng…

Về thương mại, tổng giá trị xuất nhập khẩu của tỉnh tháng 4 đtạ 5,446 triệu USDm tăng 7,3% so với tháng 3, trong đó xuất khẩu đạt 1,746 triệu USD, nhập khẩu đạt 0,2 triệu USD. Duy thương mại trong nước tháng 4  do tác động của dịch bệnh nên suy giảm mạnh nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng , tăng giá bất hợp lý.

Với những nhiệm vụ khác, như quản lý về hoạt động thương mại, khuyến công, cải cách hành chính… ngành Công Thương Lai Châu cũng đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch và triển khai đúng tiến độ, mục tiêu.

Với đà sản xuất, xuất nhập khẩu tháng 4 đã đạt được, sang tháng 5 ngành Công Thương Lai Châu tiếp tục khắc phục khó khăn triển khai nhiệm vụ. Cụ thể, Sở Công Thương sẽ nghiên cứu và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; ban hành văn bản cho phép khảo sát, lập bổ sung quy hoạch một số dự án thủy  điện; trình Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch các dự án thủy điện A Mé 1,2 và thủy điện Kha Ứ thuộc xã Tà Tổng, huyện Mường Tè.

Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh và quản lý an toàn hóa chất. Ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát, thống kê về tình hình ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020. Triển khai thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2020…

 

TQL-KConline