Nhằm khôi phục lại sức tăng trưởng sau 1 năm sụt giảm, ngành Công Thương Đồng Nai đã đặt ra và thống nhất triển khai 9 nhiệm vụ cũng là giải pháp quan trọng.

Năm 2023, Tăng trưởng thấp so với kỳ vọng

Theo đánh giá từ Sở Công Thương Đồng Nai, nằm trong bối cảnh chung của cả nước, năm 2023 chỉ số sản xuất công nghiệp ước đạt thấp, kim ngạch xuất khẩu giảm sâu, địa phương không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.
Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 5,27% so cùng kỳ, không đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm (tăng 7,5-8%) và thấp hơn mức tăng cùng kỳ (tăng 8,32%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo ước tăng 6,07%; ngành khai khoáng ước tăng 4,89%; sản xuất và phân phối điện ước giảm 10,1%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 4,65%.

Có 26/27 ngành công nghiệp cấp II tăng trưởng so cung kỳ, trong đó một số ngành đạt mức tăng khá như: Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 5,37%; đồ uống tăng 7,96%; trang phục tăng 6,75%; giấy và sản phẩm từ giấy tăng 7,29%; sản phẩm từ cao su và plastic tăng 7,93%; kim loại tăng 6,52%; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 10,68%; sản phẩm điện tử tăng 6,01%; thiết bị điện tăng 6,95%. Có 1/27 ngành có chỉ số giảm là sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 0,82%.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2023 ước đạt 21,62 tỷ USD, giảm 12,08% so cùng kỳ, không đạt mục tiêu kế hoạch năm 2023 (tăng 8-8,5%). Đồng Nai có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, gồm giày dép các loại ước đạt 4,28 tỷ USD; máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng ước đạt 2,26 tỷ USD; dệt may ước đạt 1,61 tỷ USD; sản phẩm gỗ ước đạt 1,32 tỷ USD; xơ sợi dệt các loại ước đạt 1,23 tỷ USD; phương tiện vận tải và phụ tùng ước đạt 1,19 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 1,11 tỷ USD, tăng 7,68%.


Do xuất khẩu gặp khó khăn nên nhập khẩu cũng giảm mạnh vì nhu cầu nhập khẩu nguyên, phụ liệu sản xuất giảm mạnh.
Mặc dù kết quả sản xuất công nghiệp, xuất khẩu chưa đạt như kỳ vọng nhưng theo Sở Công Thương Đồng Nai, trong năm 2023 ngành Công Thương vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận.

 Sản xuất công nghiệp tuy đạt mức tăng trưởng thấp nhưng vẫn có sự cải thiện, phục hồi tích cực qua từng quý (quý I/2023 giảm 9,63% so quý trước, quý II/2023 tăng 2,38%, quý III/2023 tăng 1,85%, quý IV/2023 tăng 3,41%) và tăng cao hơn mức tăng chung của cả nước (cả nước ước tăng 2,3%).

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh tiếp tục vượt qua khó khăn mặc dù chưa tăng trở lại so với năm 2022 nhưng mức suy giảm có thu hẹp từ giảm 18,99% trong nửa đầu năm 2023 xuống giảm khoảng 12,08% trong cả năm 2023. Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận mức xuất siêu cao, chiếm 22,73% tổng xuất siêu cả nước.

Hoạt động thương mại trong nước có sự phục hồi tích cực, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ năm 2023 ước đạt 262,63 ngàn tỷ đồng, tăng 12,16% so cùng kỳ, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra (tăng 9 - 10%) và cao hơn mức tăng chung của cả nước (cả nước ước tăng 9,8%).

Các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm nhằm khôi phục tăng trưởng

Căn cứ vào những kết quả đạt được cùng những khởi sắc về cuối năm 2023, sang năm 2024 ngành Công Thương Đồng Nai mạnh dạn đặt mục tiêu tăng trưởng khá: Phấn đấu IIP tăng 7,0; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ phấn đấu tăng 8,0%; kim ngạch xuất khẩu phấn đấu tăng 8,0%; kim ngạch nhập khẩu phấn đấu tăng 5,0%.

Với mục tiêu trên, ngành Công Thương Đồng Nai cũng đã đặt ra 9 giải pháp lớn cũng là nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thành mục tiêu. Trong đó, tiếp tục triển khai các cơ chế chính sách về hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp; về hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ Chương trình xúc tiến thương mại; quy định nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ thực hiện phát triển thương mại điện tử.

Tập trung triển khai các kế hoạch và chương trình lớn như: Khuyến công, xúc tiến thương mại, phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại, thương mại điện tử năm 2024. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu năm 2024, kế hoạch cung cấp điện trên địa bàn tỉnh và tiếp tục thực hiện cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân khi tham gia thực hiện.

Đặc biệt tập trung triển khai hiệu quả Chương trình bình ổn giá, bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu năm 2023 -2024, phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023 và ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương Đồng Nai tập trung xây dựng Chương trình công tác, chương trình hành động năm 2024 của ngành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy; HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024. Theo dõi, đánh giá tiến độ triển khai thường xuyên, định kỳ để có điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình KTXH thực tế của tỉnh, của ngành công thương.

Tiếp tục phối hợp các sở ngành, địa phương tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành 2 Nghị quyết (về chính sách hỗ trợ an toàn thực phẩm tại chợ và về quy định về mức chi tổ chức cuộc thi thiết kế kiểu dáng sản phẩm thủ công mỹ nghệ); Kế hoạch tổ chức Festival chuyên ngành Gốm sứ Đồng Nai,...


TQL-ARIT