Với kết quả khả quan đạt được trong năm 2023 vừa qua, ngành Công Thương Nam Định tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp IIP năm 2024 đạt 2 con số.

Theo số liệu từ Sở Công Thương Nam Định, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2023 của Nam Định ước tăng 14,58% so với năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 14,78%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước và điều hòa không khí tăng 8,42%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,55%; riêng ngành khai khoáng giảm 20,54%.

Một số nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2023 tăng so với năm trước: Sản phẩm mây tre đan các loại tăng 29,3%; bia hơi tăng 24,6%; vải các loại tăng 19,2%; quần áo may sẵn tăng 13,3%; bánh kẹo các loại tăng 13%; ... Ở chiều ngược lại, một sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước, như: Sợi các loại; khăn các loại; gỗ cưa hoặc xẻ; thuốc dạng lỏng các loại; thụ tùng xe đạp.

Đạt được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực của chính cộng đồng doanh nghiệp địa phương, cùng đó là kết quả chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp trong nhiều năm qua của Nam Định.

Đầu tiên có thể kể tới những ưu tiên phát triển ngành công nghiệp cơ khí. Với ngành công nghiệp này, Nam Định xác định rõ không gian phát triển tại các khu, cụm công nghiệp được quy hoạch thuộc huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. Cùng đó, xây dựng và phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ trở thành khu kinh tế trọng điểm của vùng đồng bằng sông Hồng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng ven biển Nghĩa Hưng, Hải Hậu; gắn với khai thác cảng biển nước sâu khu vực Nghĩa Hưng để thu hút các doanh nghiệp tiềm năng đầu tư các dự án công nghiệp lớn và xanh, trong đó có các dự án công nghiệp cơ khí và sản xuất thép xanh, công nghiệp chế biến chế tạo gắn với bảo vệ môi trường…

 

Thực hiện tốt công tác quy hoạch; củng cố nâng cao chất lượng sản phẩm và hoạt động của làng nghề truyền thống, phát triển làng nghề mới; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất trong làng nghề di chuyển vào cụm công nghiệp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Phát triển công nghiệp phù hợp với Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển theo ngành từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo phối hợp triển khai đồng bộ theo Luật Quy hoạch.

Chủ động và phối hợp với các ngành, UBND các huyện nắm sát tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời đề xuất với tỉnh giải quyết và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, lưu thông, bảo đảm cân đối cung cầu, đẩy mạnh xuất khẩu.

 

LamTQ-KConline