Thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Bộ Công Thương năm 2023, Cục Công Thương địa phương đã thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các đề án khuyến công quốc gia; quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp (CCN) tại các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn năm 2023.

Đoàn kiểm tra do ông Dương Quốc Trịnh, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương làm trưởng đoàn; thành viên Đoàn kiểm tra gồm đại diện các đơn vị thuộc Cục: Phòng Quản lý khuyến công, Phòng Quản lý CCN và Bộ phận Tài chính - Kế toán (Văn phòng Cục).

Từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2023, Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tình hình thực hiện một số đề án Khuyến công quốc gia và tình hình đầu tư, thu hút đầu tư, mô hình quản lý tại một số CCN trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn.

Sau khi đi khảo sát thực tế, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng và Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn; hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các đề án khuyến công quốc gia; nắm tình hình về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ về khuyến công; tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý CCN trên địa bàn theo quy định tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP; đánh giá kết quả đạt được trong quản lý, phát triển CCN; nắm bắt những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị phát triển hiệu quả các CCN thời gian tới.

Đối với công tác quản lý, phát triển CCN, sau khi trao đổi, nắm bắt tình hình đầu tư, hoạt động của các CCN (gồm: CCN Đề Thám và CCN Hưng Đạo trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; CCN Huyền Tụng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và CCN Quảng Chu, CCN Thanh Thịnh trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn); các khó khăn, vướng mắc của Sở Công Thương và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN, Đoàn kiểm tra đã trả lời đề xuất, kiến nghị của địa phương và đề nghị Sở Công Thương thực hiện tốt hơn nữa vai trò đầu mối quản lý nhà nước đối với CCN trên địa bàn; thường xuyên rà soát quy hoạch, tiến độ, hiệu quả đầu tư xây dựng hạ tầng, hoạt động của các CCN trên địa bàn để có biện pháp quản lý, xử lý kịp thời; tăng cường công tác tham mưu thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN; chú trọng công tác bảo vệ môi trường tại các CCN;…

Nhung Trần