Ngày 06/4/2023, Cục Công Thương địa phương đã ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Cục (04/7/2003-04/7/2023).

Kế hoạch được xây dựng với mục đích tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Cục hiểu rõ ý nghĩa về sự ra đời, quá trình xây dựng và phát triển của Cục qua 20 năm thành lập, về những kết quả, thành tích, những phần thưởng cao quý của Cục được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công Thương trao tặng. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất đoàn kết xây dựng Cục ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Bộ Công Thương giao; tạo cơ hội để đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Cục giao lưu, gặp mặt, tăng cường sự kết nối, gắn bó tình cảm và có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Cục Công Thương địa phương. Đồng thời, tăng cường sự gắn bó, hợp tác và phát triển giữa Cục với các địa phương, cơ quan đơn vị trong và ngoài Bộ, tạo thêm tiềm lực và vị thế của Cục trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Chi tiết nội dung Kế hoạch xem tại đây

VPC