Theo Sở Công Thương Hà Tĩnh, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 20/23 cụm công nghiệp (CCN) đã đi vào hoạt động, đạt tỷ lệ lấp đầy 56,02%.

Toàn tỉnh hiện có 23 CCN đã được quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 614,1 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 440,21 ha. Đến nay, diện tích đất công nghiệp đã cho các đơn vị đầu tư hạ tầng thuê là hơn 383 ha, đạt tỷ lệ hơn 87%.

Thời gian qua, tỉnh và ngành Công Thương, các địa phương đã tập trung kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, dự án sản xuất kinh doanh vào các CCN để tăng tỉ lệ lấp đầy. Hiện nay, có 20 CCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là hơn 403 ha.

Theo đó, có 348 dự án đã đầu tư vào các CCN với tổng số vốn đăng ký hơn 5.738 tỷ đồng. Tổng số lao động làm việc trong các CCN hiện nay gần 8.500 người.

Một số cụm đạt tỷ cao như: CCN Thạch Kim (95%), CCN Nam Hồng (82%), CCN Bắc Cẩm Xuyên (76,2%)… Theo đánh giá, các dự án đầu tư vào CCN đã góp phần phát triển lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương và tăng trưởng kinh tế nói chung.

Nếu tính đất công nghiệp đã cho các dự án thứ cấp thuê (gồm dự án sản xuất thuê trực tiếp UBND tỉnh và dự án thuê lại của nhà đầu tư hạ tầng CCN) thì các CCN đạt tỷ lệ lấp đầy 56,02% (diện tích 225,74 ha).

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, toàn tỉnh có 45 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.892 ha. Sau năm 2030, quy hoạch mở rộng các CCN lên với tổng diện tích gần 2.250 ha.

Theo Công nghiệp Tiêu dùng