Ngày 20-7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đã chủ trì hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp”.

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT và Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, tính đến tháng 6-2019, cả nước có khoảng 14.500 HTX nông nghiệp với 8,6 triệu hộ; doanh thu bình quân đạt hơn 1,6 tỷ đồng/HTX, tăng 3,5 lần so với năm 2003; lãi bình quân 203,5 triệu đồng/HTX, tăng 4 lần... Kết quả này khẳng định kinh tế tập thể đã có nhiều chuyển biến, nhiều loại hình kinh tế tập thể phát triển đa dạng trên các lĩnh vực; nội dung, phương thức hoạt động của các HTX đã có nhiều đổi mới; kinh tế tập thể từng bước phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, vượt qua những yếu kém kéo dài trước đây và đang có nhiều tiềm năng phát triển. Hiệu quả của HTX không chỉ đo đếm bằng bao nhiêu thành viên, thu nhập của thành viên như thế nào, lợi nhuận của doanh nghiệp, của thành viên như thế nào mà quan trọng là gia tăng giá trị của các thành viên, mà ở đây là các hộ, kinh tế hộ.

Theo Phó Thủ tướng, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ, nông trại, trang trại đã tăng lên 14%, giảm chi phí và tăng thu nhập, đó chính là hiệu quả cuối cùng của kinh tế tập thể và HTX theo mô hình kiểu mới, khác với kiểu cũ là chung đất đai, chung vốn và ăn chia công điểm với nhau. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NN-PTNT cần nhận dạng rõ những hạn chế yếu kém trong quá trình thực hiện Nghị quyết 13 để khắc phục trong thời gian tới như tại sao các chính sách cho HTX rất nhiều nhưng vẫn chưa đi vào cuộc sống. Bộ NN-PTNT cần đánh giá kỹ vai trò của tổ hợp tác trong Nghị quyết 13, việc chuyển đổi từ tổ hợp tác lên HTX...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất Ban chỉ đạo Đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX tham mưu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác mà nòng cốt là HTX trong tình hình mới. Đề xuất Quốc hội và Chính phủ tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với kinh tế hợp tác, HTX thống nhất từ Trung ương đến địa phương, nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với kinh tế hợp tác, HTX hiện nay; sửa đổi Luật HTX năm 2012, tạo cơ chế thuận lợi cho phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã HTX./.

Nguồn: SGGP