Ngày 24/10/2023, Đoàn công tác của Cục Công Thương địa phương do đồng chí Dương Quốc Trịnh, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn để nắm tình hình quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2020 đến nay. Tham dự làm việc với Đoàn công tác Cục Công Thương địa phương có đồng chí Đinh Kỳ Giang - Phó Giám đốc Sở và đại diện các phòng chuyên môn; UBND huyện Cao Lộc; lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn.

Đoàn công tác đã khảo sát thực tế một số CCN (Địa phương số 2; Hợp Thành 1, 2 huyện Cao Lộc) để nắm tình hình chung phát triển các CCN trên địa bàn thời gian qua. Sau khảo sát, Đoàn công tác đã dự họp với Sở Công Thương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo đánh giá tình hình quản lý, đầu tư phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2020 đến nay; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và qua trao đổi giữa lãnh đạo Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị với Đoàn công tác các nội dung liên quan đến tình hình đầu tư, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh; trao đổi, giải đáp vướng mắc của thành viên Đoàn công tác đối với các kiến nghị của Sở Công Thương, thành phần dự họp. Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Sở Công Thương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thời gian qua trong tham mưu, quản lý phát triển CCN trên địa bàn, nhất là trong công tác tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn bổ sung CCN1 (để kịp thời thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội khi Quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt); việc thẩm định hồ sơ thành lập các CCN đảm bảo chặt chẽ theo quy định2; công tác tham mưu xây dựng chính sách phối hợp quản lý CCN; công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh trong CCN cũng được Sở Công Thương hết sức quan tâm...

Bên cạnh kết quả đạt được, Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương chia sẻ những khó khăn mà hiện nay tỉnh Lạng Sơn đang gặp phải, do là tỉnh miền núi, biên giới, hạ tầng kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, còn nhiều lĩnh vực chưa thực sự phát triển, trong đó có công nghiệp; suất đầu tư vào CCN cao hơn mức bình quân chung cả nước; giao thông chưa thực sự thuận tiện; khó khăn do cần phải xác định chính xác chỉ tiêu các loại đất, cây cối, hoa màu, di dời mồ mả,... phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng dự án CCN sau này; khó khăn trong chồng chéo quy định pháp luật giữa Luật Đầu tư năm 2020 và Pháp luật chuyên ngành về quản lý, phát triển CCN trong quá trình thành lập CCN trên địa bàn. Ngoài những kiến nghị đã được giải đáp tại cuộc họp, các kiến nghị khác ngoài thẩm quyền sẽ được Đoàn công tác ghi nhận, sẽ sớm tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét. Đề nghị Sở Công Thương với vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý, phát triển CCN, cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý chặt chẽ quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, sớm đưa các CCN hiện đã được thành lập vào hoạt động, thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh, để công nghiệp tỉnh Lạng Sơn phát triển xứng tầm.

Đồng chí Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương cảm ơn Đoàn công tác Cục Công Thương địa phương đã quan tâm đến tình hình phát triển CCN của tỉnh Lạng Sơn, Sở Công Thương sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong công tác tham mưu quản lý, phát triển CCN, thu hút doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thời gian tới; phối hợp tốt các ngành liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn vướng mắc trong đầu tư phát triển CCN, phấn đấu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các CCN đã được thành lập theo tiến độ đề ra, là tiền đề để công nghiệp tỉnh thay đổi diện mạo, có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./. 

Nguồn: Phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn)

______________________________________________________________________________________________________

                [1] CCN Đình Lập, diện tích 71,39 ha tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập; CCN Hòa Sơn 1, diện tích 74,9ha tại xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng; CCN Hồ Sơn 1, diện tích 73,76 ha tại xã Hồ Sơn và xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng; CCN Minh Sơn diện tích 55 ha tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng; CCN phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, diện tích 70 ha tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; CCN Văn Lãng 2, diện tích 39,5 ha tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng.)

                [2] Đến nay đã có 07 CCN được thành lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn