Ngày 13/11/2023, Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) - Cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ Công Thương do ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị về kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách.

Theo Sở Công Thương Quảng Trị, trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở Công Thương đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều chương trình hành động về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.

Sở đã tham gia ý kiến đối với các Dự thảo của các chương trình, kế hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới trong năm 2023.

Trong đó, có tham gia các dự thảo Kế hoạch Chương trình công tác trọng tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kế hoạch xây dựng huyện Hải Lăng, Triệu Phong đạt chuẩn năm 2023 và huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn trước năm 2025...

Ngoài ra, Sở tham gia thẩm định tiêu chí số 4 Điện và tiêu chí số 7 về Hạ tầng thương mại nông thôn của các xã đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đồng thời, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị đã rà soát, đánh giá chỉ tiêu cụm công nghiệp được đầu tư hạ tầng kỹ thuật về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với UBND các huyện, Ban chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp huyện tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp đảm bảo hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 788/KH-UBND về việc triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ kết nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh. Nguồn kinh phí thực hiện là 200 triệu đồng. Hiện đang trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Sở được phân công đỡ đầu xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong. Hiện nay, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, công tác hướng dẫn, hỗ trợ các huyện, xã triển khai thực hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 được Sở Công Thương thực hiện tích cực. Các nhiệm vụ của Sở Công Thương đề xuất trong chương trình công tác trọng tâm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 của tỉnh được thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại và hạn chế. Cụ thể, do điều kiện ngân sách tỉnh khó khăn nên việc bố trí vốn cho đầu tư xây dựng, sửa chữa và cải tạo chợ nông thôn còn hạn chế, chưa đảm bảo theo quy hoạch và nhu cầu phát triển chợ của các địa phương.

Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các công trình thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của tỉnh gặp nhiều khó khăn; do vậy việc triển khai thi công gặp nhiều trở ngại và không hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, việc nhà nước và nhân dân cùng làm đối với dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia nên công tác giải phóng mặt bằng phụ thuộc hoàn toàn vào phía địa phương.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Sở Công Thương Quảng Trị cho biết, trong thời gian tới đơn vị sẽ tục phối hợp với các huyện tổ chức thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo. Đóng điện đưa vào sử dụng các gói thầu công trình Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị.

Ngoài ra, Sở đốc thúc các huyện xây dựng hoàn thành chợ đang đầu tư xây dựng; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã quy hoạch, phát triển hệ thống cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, siêu thị mini đối với từng địa phương; tổ chức xây dựng điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP và Hỗ trợ, kết nối sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh vào các siêu thị, chuỗi bán lẻ năm 2023. Hơn nữa, huy động các nguồn vốn để thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị cũng đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tạo điều kiện, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa chợ nông thôn.

Đề nghị Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương có hướng dẫn cụ thể đối với chỉ tiêu từ “Chợ trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm” thành “Có mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm theo hướng dẫn” để các địa phương có căn cứ triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương đánh giá cao những hoạt động của Sở Công Thương Quảng Trị trong việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách. Ông Thịnh đề nghị Sở tham mưu cho lãnh đạo tỉnh cũng như các ban, ngành liên quan để Chương trình được thực hiện đúng tiêu chí đề ra, khắc phục những khó khăn để triển khai một cách hiệu quả nhất.

Nguồn: congthuong.vn

Sưu tầm: Hải Đăng - KHTH