Trước sự nguy hiểm và diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp covid-19 liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người. Do vậy, yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh dừng các cuộc họp không cần thiết. Vận động các doanh nhân, tổ chức sản xuất phải đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 một cách nghiêm túc, triệt để...” đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi gặp mặt các doanh nhân sáng 9.3.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Về phía tỉnh trong thời gian tới sẽ tạm dừng hoạt động gặp mặt doanh nhân. Mong muốn doanh nhân, doanh nghiệp tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người thân về dịch bệnh. Không nên tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đi du lịch trong dịp này. Cộng đồng doanh nhân chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng để chống dịch. Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ khuyến học, khuyến tài của tỉnh để hỗ trợ con em học tập, thu hút nhân tài, đồng chí Nguyễn Văn Sơn mong muốn cộng đồng doanh nhân đóng góp xây dựng Quỹ theo tinh thần vì trách nhiệm, sự nhiệt tình và khi Quỹ đi vào hoạt động thì công tác quản lý Quỹ sẽ theo hình thức tự nguyện, không hưởng lương. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu thị trường, đầu tư vào lĩnh vực chế biến, tiêu thụ nông sản, thành lập các cửa hàng tiêu thụ sản phẩm…


                                                                                                                                                            Theo Báo Hà Giang