Để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại các các tỉnh, thành phố; từ đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững ngành Công Thương tại các địa phương, Bộ Công Thương chuẩn bị tổ chức Hội nghị khối Công Thương địa phương năm 2023, dự kiến vào sáng Thứ Ba, ngày 18/4/2023.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình suy giảm kinh tế toàn cầu nhanh hơn dự kiến, đã ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu Quý I năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm trước (chỉ số SXCN giảm 2,2%; kim ngạch hàng hóa xuất khẩu giảm 11,9%; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa giảm 14,7%)…

Trước tình hình đó, Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) đã báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương phê duyệt tổ chức Hội nghị trực tuyến khối công thương địa phương (gọi tắt là Hội nghị) với các nội dung chính như sau:

1. Mục đích tổ chức Hội nghị

- Nắm bắt thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, trọng tâm là sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại của các tỉnh/thành phố.

- Nắm bắt những vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước và khó khăn trong sản xuất kinh doanh do các tác động của suy giảm kinh tế thế giới.

- Đề xuất giải pháp trong thẩm quyền của Bộ Công Thương để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững ngành công thương tại các địa phương; báo cáo Chính phủ các nội dung, giải pháp vượt thẩm quyền của Bộ Công Thương.

2. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức

- Thời gian: ½ ngày, từ 8h00 thứ Ba ngày 18/4/2023

- Hình thức tổ chức Hội nghị: Hội nghị tổ chức tại Hà Nội, kết nối với các tỉnh/thành phố theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

- Địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến:

+ Tại Bộ Công Thương: Phòng họp 210 nhà B, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Tại địa phương: Phòng họp trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc địa điểm do tỉnh lựa chọn.

3. Về thành phần Hội nghị

- Bộ trưởng: Chủ trì Hội nghị.

- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ.

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Công Thương, đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện và Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế hạ tầng của các tỉnh/thành phố, một số doanh nghiệp.

- Các đơn vị trong Bộ: Văn phòng Bộ, Cục Công Thương địa phương, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết Điện lực, Cục Công nghiệp, Cục Hóa chất, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Vụ Kế hoạch, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thị trường châu Á châu Phi, Vụ Thị trường châu Âu châu Mỹ, Tổng cục Quản lý thị trường, Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương, Báo Công Thương.

- Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Cơ quan thông tin, truyền thông./.

Các địa phương tham dự theo link dưới đây: https://bit.ly/405Nl0o  

ARIT-MOIT