Sở Công Thương Bình Thuận đã phối hợp với Đài phát thành truyền hình tỉnh thực hiện các chương trình tuyên truyền về dự án điện mặt trời tại huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong.

Năm 2019, số lượng dự án điện mặt trời được chấp thuận chủ trương trên địa bàn tỉnh là 19 dự án với tổng công suất 1.028,3MWp và tổng vốn đầu tư là 25.884,64 tỷ đồng. Nâng tổng số dự án điện mặt trời được chấp thuận đầu tư là 25 dự án với tổng công suất 1478,18MWp và tổng số vốn đầu tư là 39.764,6 tỷ đồng. Đến nay, đã có 13 dự án điện mặt trời đã khởi công, động thổ xây dựng, hơn 10 dự án điện mặt trời đang triển khai san lắp mặt bằng, đầu tư xây dựng và thực hiện thủ tục đầu tư.

Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng vô tận mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, việc tận dụng nguồn năng lượng này vẫn còn hạn chế, vì vậy DAT gởi tới độc giả 6 lý do để sử dụng năng lượng mặt trời đáp ứng các nhu cầu kinh tế trong cuộc sống hằng ngày.
 
Ở Việt Nam có rất nhiều lợi thế tận dụng nguồn năng lượng mặt trời vì nằm trong dải phân bổ ánh nắng mặt trời nhiều nhất trong năm trên bản đồ bức xạ mặt trời thế giới. Tuy nhiên việc tận dụng nguồn năng lượng này vẫn còn hạn chế, vì vậy DAT gởi tới độc giả 6 lý do để sử dụng năng lượng mặt trời đáp ứng các nhu cầu kinh tế trong cuộc sống hằng ngày.

 

BBTKConline