Năm 2022, tỉnh Yên Bái đăng ký 6 sản phẩm, bộ sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực phía Bắc năm 2022.

Trên cơ sở đánh giá, lựa chọn và nhu cầu đăng ký của các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021, tỉnh Yên Bái đã đăng ký 6 sản phẩm, bộ sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022 bao gồm: Sản phẩm Trà Táo mèo Shan Thịnh, Sản phẩm Xịt Massage Quốc Kỳ, Dầu Massage Quốc Kỳ của Công ty TNHH Sản xuất Y học cổ truyền và Đông dược Thế Gia; Sản phẩm Tinh dầu quế Đại Phú An loại 100ml, Tinh dầu quế treo xe Đại Phú An, Sản phẩm Tinh dầu Thực vật Đại Phú An loại 15ml, loại 150m, Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phú Nữ Cao, An Đường Cao của Công ty Cổ phần Nam dược Đại Phú An và Sản phẩm Ngói màu không nung Nasaki của Công ty TNHH NASAKI.

Đây là 06 sản phẩm, bộ sản phẩm CNNT tiêu biểu, xuất sắc trong số 24 sản phẩm, bộ sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh được Hội đồng bình chọn tỉnh Yên Bái lựa chọn, đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực phía Bắc năm 2022.

Hồng Duyên - TTCN