Năm 2021, trong bối cảnh cả nước gồng mình trước những khó khăn do đại dịch Covi-19 gây ra thì Điện Biên cũng không ngoại lệ. Dịch bệnh đã gây ra không ít khó khăn, thách thức cho công tác triển khai thực hiện các đề án khuyến công.

Các cơ sở công nghiệp nông thôn của tỉnh chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, năng lực tài chính còn hạn hẹp, bị ảnh hưởng rất lớn do dịch bệnh kéo dài, một số đơn vị gặp khó khăn về tài chính phải xin ngừng thực hiện đề án. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp lãnh đạo, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, Trung tâm đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra.
Theo đó, Trung tâm đã thực hiện 02 đề án khuyến công quốc gia gồm: Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gạch không nung tại Công ty TNHH Đoàn Thảo tỉnh Điện Biên; Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ nội thất từ gỗ công nghiệp tại Công ty TNHH kiến trúc – nội thất NICE HOUSE tỉnh Điện Biên.
Đồng thời, thực hiện 03 đề án khuyến công địa phương gồm: Đề án tổ chức Bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp huyện năm 2021 tại 05 đơn vị cấp huyện; Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ nội thất từ nhôm hệ (Máy cắt nhôm) tại Công ty TNHH Thiết kế xây dựng và Dịch vụ thương mại 36 Khánh Vũ; Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến quả Mắc ca (Máy sấy nướng thực phẩm) tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Mắc ca và Giống cây nông nghiệp Điện Biên.
Tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia 2021 gồm: Sản phẩm hộp đựng Trà của HTX Thủ công mỹ nghệ Anh Minh; Bộ sản phẩm trang phục truyền thống dân tộc Thái.

Theo Làng nghề Việt