Các hoạt động cụ thể: Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 và các hoạt động liên quan sẽ được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp tổ chức từ ngày 18/9/2019 đến ngày 22/9/2019 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội. Thông tin được chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí cung cấp

Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 là một trong những nội dung hoạt động của Chương trình khuyến công quốc gia của năm, nhằm tiếp tục lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, tiêu biểu nổi trội trong các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 để bình chọn, tôn vinh ở cấp quốc gia. Kết quả bình chọn làm cơ sở để tiếp tục hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Qua đó thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng và lợi thế của vùng và quốc gia.

Năm 2019, Hội đồng bình chọn cấp quốc gia (Bộ Công Thương) đã tiếp nhận 226 (tăng 55 hồ sơ so với năm 2017) hồ sơ sản phẩm, bộ sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 được các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia năm 2019. Căn cứ các quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và Thông tư số 14/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT và các quy định khác của pháp luật có liên quan; kết hợp việc đi đánh giá thực tế một số các cơ sở sản xuất có sản phẩm đăng ký bình chọn tại   12 tỉnh, thành phố đại diện cho 03 khu vực Bắc, Trung, Nam.  Từ những tiêu chí, thang điểm quy định tại Thông tư, Ban Giám khảo đã rà soát và thống nhất các mức điểm tương ứng để áp dụng cho công tác chấm điểm bình chọn sản phẩm cấp quốc gia; đảm bảo công bằng đối với mỗi nhóm sản phẩm có đặc trưng, thế mạnh riêng, đồng thời vẫn đảm bảo theo quy định chung: Chất lượng, kiểu dáng; sản phẩm có khả năng phát triển mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, năng lực cạnh tranh tốt, tạo được nhiều việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, … Ban Giám khảo đã triển khai chấm độc lập sản phẩm 02 lần, đảm bảo nguyên tắc độc lập, công bằng, khách quan.

 Căn cứ báo cáo kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Hội đồng bình chọn đã bỏ phiếu lựa chọn và báo cáo Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt Quyết định số 2329/QĐ-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2019 về việc công nhận 110 sản phẩm, bộ sản phẩm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019, trong đó: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 19 sản phẩm; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm có 54 sản phẩm; nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 18 sản phẩm;  nhóm các sản phẩm khác có 19 sản phẩm . Theo đó, Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận và khai mạc triển lãm hội chợ sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 sẽ được tổ chức cùng thời điểm vào sáng ngày 18/9/2019 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội.

Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

Nhằm giới thiệu những thành tựu, kết quả của hoạt động khuyến công trong công tác hỗ trợ phát triển CNNT; triển lãm trưng bày, quảng bá giới thiệu và tạo cơ hội xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm CNNT tiêu biểu, đặt biệt là các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019; tạo điều kiện để các doanh nghiệp/cơ sở CNNT gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm tạo sự gắn kết giữa phát triển sản xuất sản phẩm CNNT với nhu cầu và thị hiếu của thị trường, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm CNNT. Triển lãm hội chợ được phân chia làm 02 khu vực chính:
Khu vực Triển lãm: Được bố trí với diện tích khoảng 1.200m2, trưng bày theo không gian mở, được dàn dựng, sắp đặt đảm bảo tính chất trang trọng, mỹ thuật để trưng bày và giới thiệu thông tin, hình ảnh các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia 2019 và các sản phẩm tiêu biểu của các cơ sở CNNT ở các địa phương trong cả nước; trong đó có trưng bày sản phẩm của các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ đã được phong tặng trong những năm vừa qua và sản phẩm của các Nghệ nhân đã hoàn thiện hồ sơ, chờ xét phong tặng năm 2019.

Khu vực Hội chợ: Trưng bày và giới thiệu các sản phẩm CNNT tiêu biểu của các doanh nghiệp/cơ sở CNNT ở các địa phương trong cả nước, để quảng bá và giao thương, xúc tiến thương mại; với quy mô trên 150 gian hàng tiêu chuẩn.

Trong thời gian từ ngày 18/9/2019 - 22/9/2019 sẽ diễn ra hoạt động thăm quan, ký kết, giao thương tại Triển lãm hội chợ. Khách thăm quan Triển lãm hội chợ tại Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội vào cổng miễn phí. Bên lề Lễ tôn vinh và Triển lãm, Bộ Công Thương sẽ tổ chức tọa đàm đàm về công tác phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu vào chiều ngày 17/9/2019; Hội thảo về xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm CNNT trong cách mạng công nghiệp 4.0 tổ chức vào chiều ngày 18/9/2019.

TQL-ARIT