Theo số liệu từ Sở Công Thương Cao Bằng, quý I/2019, tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh khá khởi sắc.

Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 3 tháng bằng 120,38% so với cùng kỳ năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.191,118 tỷ đồng. Một số sản phẩm đạt sản lượng cao trong quý I như: Quặng mangan nguyên khai, điện, phôi thép…

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tháng 3 tăng tới 24,01% so với tháng trước, đưa mức thực hiện 3 tháng lên 1.803,41 tỷ đồng, đạt 24,93% so với kế hoạch năm. 3 tháng đầu năm, Cao Bằng cũng xuất siêu tới 1 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng đầu tiên của quý II/2019, Sở Công Thương Cao Bằng tiếp tục triển khai những nhiệm được giao. Cụ thể, Sở tiếp tục duy trì công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Công Thương; kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động ngành công nghiệp, thương mại; theo dõi diến biến thị trường, đề xuất tham mưu các biện pháp bình ổn thị trường; đôn đốc việc cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho đồng bảo ở vùng sâu, vùng xa; đôn đốc đẩy nhanh các dự án phát triển công nghiệp, kiểm tra an toàn sử dụng điện và hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 TQL(Arit)