Năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang (trung tâm) tiếp tục ưu tiên thực hiện các nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất.

Cụ thể, trung tâm sẽ thực hiện các đề án sản xuất đá ốp lát xuất khẩu, thức ăn chăn nuôi, đầu tư hệ thống sấy mỳ gạo tại huyện Lục Ngạn và Tân Yên.

Được biết, năm 2018 khuyến công tỉnh đã hỗ trợ cho 17 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất thuộc các ngành: Công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông lâm sản, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng...

Hoạt động hỗ trợ đã phát huy tốt hiệu quả, 1 đồng vốn khuyến công thu hút được gần 20 đồng vốn đối ứng của các đối tượng thụ hưởng.

 

KConline