Ngày 28/03/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu gỗ và lâm sản phấn đấu đạt 11 tỷ USD trong năm 2019

Theo Chỉ thị, mục tiêu phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ là: Trong 10 năm tới, ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trong sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam; xây dựng thương hiệu sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ Việt Nam; Phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ năm 2019 đạt 11 tỷ USD; năm 2020 đạt 12 đến 13 tỷ USD; năm 2025 đạt 18 đến 20 tỷ USD…

 

 

Nguyễn Hương (TTCN)