Để thu hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, ngày 16/3/2020, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Cụm công nghiệp Châu Giang được thành lập có quy mô 39,69 ha, thu hút các dự án sản xuất và lắp ráp ô tô; phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất, chế tạo ô tô; sản xuất linh kiện, thiết bị và các ngành công nghiệp công nghệ cao khác. CCN Châu Giang có chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp là Công ty cổ phần công nghiệp chế tạo ô tô Hồng Đức


Cùng với các CCN khác trên địa bàn, việc thành lập CCN Châu Giang sẽ tạo mặt bằng sản xuất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; thu hút các doanh nghiệp mở rộng sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại thị xã Duy Tiên nói riêng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam nói chung.

Chi tiết Quyết định tại đây./.

 

Nguyễn Thị Hương