Ngày 30/9/2019, Hiệp hội Ngân hàng của An-giê-ri (ABEF) đã có văn bản thông báo cho các ngân hàng và cơ sở tài chính nước này về quy định số 189/CC/MF/2019 của Bộ Tài chính An-giê-ri liên quan đến việc nhập khẩu điện thoại di động và đồ điện gia dụng dưới dạng CKD/SKD.

Quy định nhập khẩu mới của An-giê-ri
Ngày 30/9/2019, Hiệp hội Ngân hàng của An-giê-ri (ABEF) đã có văn bản thông báo cho các ngân hàng và cơ sở tài chính nước này về quy định số 189/CC/MF/2019 của Bộ Tài chính An-giê-ri liên quan đến việc nhập khẩu điện thoại di động và đồ điện gia dụng dưới dạng CKD/SKD.
Theo đó, Chính phủ An-giê-ri quyết định thay thế việc thanh toán hàng nhập khẩu bằng tiền mặt đang sử dụng hiện nay bằng thanh toán chậm 9 tháng (thời hạn này không được vượt quá 1 năm) đối với hoạt động nhập khẩu đồ điện gia dụng và điện thoại di động.

Việc nhập khẩu những mặt hàng này phải thực hiện theo điều kiện FOB (người bán hàng hoàn thành trách nhiệm khi hàng đã được xếp lên boong tàu tại cảng xếp). Các doanh nghiệp nhập khẩu phải ưu tiên sử dụng năng lực vận tải biển trong nước (An-giê-ri) khi có thể lựa chọn.
Đáng chú ý là trong giai đoạn hai, việc áp dụng biện pháp thanh toán FOB hàng nhập khẩu sẽ được mở rộng sang toàn bộ các mặt hàng khác, chậm nhất là ngày 31/12/2019.
Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri gửi kèm theo đây thông báo của Hiệp hội ngân hàng An-giê-ri để doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.
Theo cong thuong.vn