Gốm Bàu Trúc là một trong những sản phẩm thủ công truyền thống tiêu biểu của Ninh Thuận. Nó không chỉ nổi tiếng tại thị trường trong nước mà còn được đông đảo du khách biết đến với sự độc đáo, tinh tế... Tuy nhiên, đã có thời điểm, gốm Bàu Trúc khá khó khăn trong tiêu thụ do mẫu mã đơn giản, khó cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại.

Quyết không để sản phẩm truyền thống lâu đời này bị mai một, các nghệ nhân nơi đây đã ra sức cải tiến mẫu mã, đưa thêm yếu tố hiện đại vào sản phẩm gốm. Cùng đó là sự trợ sức của các ngành chức năng trên địa bàn, giúp làng nghề khởi sắc hơn.

Cụ thể, thông qua nguồn vốn khuyến công, xúc tiến thương mại, Sở Công Thương Ninh Thuận đã hỗ trợ đưa sản phẩm làng nghề tham dự nhiều hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh; hội nghị kết nối cung - cầu, nhằm quảng bá rộng rãi, tạo cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm làng nghề. Bên cạnh đó, Sở Công Thương còn hỗ trợ cơ sở sản xuất đầu tư thiết bị tiên tiến, nâng cao chất lượng và đa dạng mẫu mã sản phẩm.

Ngoài gốm Bàu Trúc, Sở Công Thương Ninh Thuận còn hỗ trợ những sản phẩm thủ công truyền thống khác như: Thổ cẩm Mỹ Nghiệp, thổ cẩm Chung Mỹ và một số làng nghề sản xuất sản phẩm thế mạnh của địa phương như chế biến sản phẩm từ nho, hải sản…

Du khách tham quan Làng nghề Dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp

Tuy nhiên, theo đại diện Sở Công Thương Ninh Thuận, do nguồn kinh phí hạn chế, công tác hỗ trợ cũng chưa được thường xuyên, liên tục và phù hợp với nhu cầu của cơ sở, doanh nghiệp. Hơn nữa, chất lượng và thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa ổn định, giá thành cao ảnh hưởng tới sức cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề của địa phương có tới 90% là các hộ sản xuất, quy mô nhỏ lẻ, máy móc lạc hậu và đặc biệt là thiếu vốn...

Nhằm khắc phục những hạn chế trên, Sở Công Thương chủ động xây dựng nhiều giải pháp, trong đó có việc huy động nguồn vốn cho các hoạt động ưu tiên. Theo đó, tranh thủ tối đa nguồn vốn, kinh phí hỗ trợ khuyến công hàng năm và cân đối đủ nguồn kinh phí cho chương trình khuyến công; đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm để củng cố thị trường trong nước; tìm đầu ra cho sản phẩm thông qua những chương trình hội chợ hàng công nghiệp nông thôn, kết nối cung - cầu, kết nối giao thương. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp thế mạnh tìm hiểu, khảo sát thị trường nước ngoài, từ đó có những hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, tư vấn ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ phù hợp để nâng cao năng lực sản xuất và phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh./.

Theo Công nghiệp Tiêu dùng