Theo Báo cáo số 1443/BC-SCT ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, kết quả hoạt động công nghiệp và thương mại 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt khá cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp so với cùng kỳ năm 2021 có sự tăng nhẹ (+8,26%) và các phân ngành kinh tế đều tăng so với cùng kỳ như: công nghiệp chế biến, chế tạo (+8,34%), sản xuất và phân phối điện (+8,51%), cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+1,61%). Riêng ngành công nghiệp khai khoáng giảm so với cùng kỳ (-9,71%).

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ như bột mì (+24,14%), vỏ ruột xe các loại (+15,78%), Clanke Poolan (+14,32%), điện sản xuất (+9,12%), điện thương phẩm (+6,81%), giày các loại (+3,32%), gạch các loại (+2,53%).

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.213,9 triệu USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ, ước đạt 57,9% so với kế hoạch năm 2022. Điều này tiếp tục cho thấy sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc khôi phục sản xuất kinh doanh, nối lại chuỗi cung ứng trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn phức tạp.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 3.003,5 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ và doanh thu hàng hóa dịch vụ, lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành, ước đạt 47.238,2 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Trong đó, bán lẻ hàng hóa trong 6 tháng đầu năm tăng 10,75% so với cùng kỳ năm; lưu trú, ăn uống tăng mạnh, tăng 15,58%; du lịch giảm 29,97%.

Như vậy qua 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã có nhiều khởi sắc hơn. Tình hình kiểm tra và thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường cung ứng hàng hóa cho người dân luôn được bảo đảm thực hiện thường xuyên. Tình hình giá xăng dầu trên thế giới và trong nước liên tục tăng cao kéo theo một số giá cả một số hàng hóa, dịch vụ tăng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Tình hình xuất nhập khẩu giảm do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, nên hàng hóa xuất nhập khẩu bị hạn chế. Tuy nhiên với sự nổ lực của doanh nghiệp nối lại các chuỗi cung ứng, do đó hàng hóa hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm đã đạt được kết quả nhất định, giữ mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Để hoàn thành kế hoạch công tác năm 2022, 6 tháng cuối năm ngành công thương Tây Ninh tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục triển khai thực hiện bình thường mới trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Thực hiện điều tra thống kê quốc gia năng lực sản xuất của các sản phẩm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022; Giám sát, phối hợp với Công ty Điện lực Tây Ninh trong việc cung ứng điện an toàn, ổn định đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt; Giám sát việc thực hiện triển khai các khối lượng trong Quy hoạch hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035; Phối hợp với Công ty Điện lực Tây Ninh, phòng KTHT các huyện và phòng kinh tế thành phố, phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành và phòng Kinh tế thị xã Trảng Bàng kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp năm 2022; Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện: Kế hoạch bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022; Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tại 03 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới năm 2022; Triển khai các bước tổ chức Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành khu vực phía Nam năm 2022 tại Tây Ninh; Tham dự Hội nghị sơ kết Kế hoạch liên tịch thỏa thuận hợp tác phát triển lĩnh vực công thương giai đoạn 2019 - 2022 giữa hai tỉnh Long An và Tây Ninh;…

Nguyễn Thị Hương-TTCN