Năm 2021 là năm thứ 2, chính sách khuyến công địa phương của tỉnh Long An được triển khai theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND (thay thế Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND) với nhiều nội dung mới được bổ sung và định mức hỗ trợ tăng đáng kể so với Quyết định 61/2014/QĐ-UBND.

Trong tổng 1,4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Long An dành trên 910 triệu đồng để hỗ trợ cho 7 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, hộ kinh doanh ứng dụng dây chuyền sản xuất tự động, máy móc, thiết bị vào quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Các đơn vị thụ hưởng gồm: Hộ kinh doanh Cơ sở Ba Buôi (xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An); hộ kinh doanh Lạp xưởng Kim Huệ (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành); Hợp tác xã (HTX) Thương mại - Dịch vụ Nông nghiệp Cây Trôm (ấp Gò Xoài, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng); hộ kinh doanh Trần Thị Ngọc Lan (ấp Trung Chánh, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng); hộ kinh doanh Đoàn Thị Út (ấp 6, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ); hộ kinh doanh Ngô Thị Ánh Hồng (ấp Bình Tây, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ) và HTX Nông nghiệp công nghệ cao Phù Sa (ấp 5, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng).
Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại là đơn vị triển khai, thực hiện các đề án được phê duyệt; sử dụng kinh phí, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch để đạt mục tiêu và bảo đảm hiệu quả tốt nhất./.

Theo Làng nghề Việt