Vừa qua, Cục Công Thương địa phương đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-CTĐP ngày 21/8/2020 về việc công nhận và chi thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2020

Thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2020, Cục Công Thương địa phương đã chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2020. Với mục đích nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước; Giúp các địa phương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng giao lưu hợp tác, liên kết, tìm kiếm đối tác để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, gia tăng hiệu quả sản xuất các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của khu vực.                                                                                                                           

Để triển khai thực hiện công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2020 đạt hiệu quả, ngay từ tháng đầu năm 2020, Cục Công Thương địa phương đã có văn bản thông báo, hướng dẫn Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong khu vực thực hiện công tác bình chọn tại các địa phương và chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham dự bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực.

Tổng hợp từ gần 300 bộ hồ sơ sản phẩm đủ điều kiện đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực của các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Nam; sau thời gian làm việc khẩn trương, đảm bảo đúng nguyên tắc Hội đồng cấp khu vực đã thống nhất lựa chọn được 140 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt đủ điều kiện để đề nghị cấp Giấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2020. Trong đó, nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 19 sản phẩm, bộ sản phẩm; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống có 90 sản phẩm, bộ sản phẩm; nhóm sản phẩm về thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 14 sản phẩm, bộ sản phẩm; nhóm sản phẩm khác là 17 sản phẩm, bộ sản phẩm. Chi tiết Quyết định công nhận xem tại đây

 

Nguyễn Thị Hương - PTTCN