Vừa qua, Cục Công Thương địa phương đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-CTĐP ngày 07 tháng 10 năm 2022 về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022

Thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022, Cục Công Thương địa phương đã chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022. Với mục đích nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước; Giúp các địa phương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng giao lưu hợp tác, liên kết, tìm kiếm đối tác để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, gia tăng hiệu quả sản xuất các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của khu vực.                                                                                                                  

Để triển khai thực hiện công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022 đạt hiệu quả, ngay từ quý III năm 2022, Cục Công Thương địa phương đã có văn bản thông báo, hướng dẫn Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong khu vực thực hiện công tác bình chọn tại các đị a phương và chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham dự bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực.

Tổng hợp từ 364 bộ hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực của các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Nam năm 2022; sau thời gian làm việc khẩn trương, đảm bảo đúng nguyên tắc Hội đồng cấp khu vực đã thống nhất lựa chọn được 200 sản phẩm, bộ sản phẩm đủ điều kiện để đề nghị cấp Giấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022. Chi tiết Quyết định công nhận xem tại đây

Nguyễn Thị Hương-TTCN