Tỉnh Lai Châu có diện tích lớn, có khí hậu, thổ nhưỡng phong phú, đa dạng, là điều kiện thuận lợi để phát triển các loại cây trồng nông - lâm nghiệp như trồng rừng và đặc biệt rất thuận lợi để phát triển một số loại cây công ghiệp có giá trị kinh tế cao như: Cao su, chè, thảo quả…

 Nhận thấy được tiềm năng đó, tỉnh đã có chủ trương và ban hành những chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư phù hợp đối với các nhà đầu tư trong việc phát triển vùng chè, cao su và thảo quả tập trung với quy mô lớn.

Trong những năm qua, tỉnh Lai Châu đã khai thác tiềm năng thế mạnh chuyển nền nông nghiệp tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập trong thu hoạch nông nghiệp cho nông dân vùng đặc biệt khó khăn. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, trong đó gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đời sống của đồng bào dân tộc Lai Châu từng bước được nâng cao, kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước hiện đại.

Tỉnh Lai Châu luôn xác định chè là cây trồng chủ lực, là loại cây xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho người dân. Năm 2018, tổng diện tích chè trên địa bàn tỉnh Lai Châu ước đạt 6.183 ha. Trong đó, diện tích chè kinh doanh là 3.377 ha. Sản lượng chè búp tươi ươc đạt 28.000 tấn.

Bên cạnh đó, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đã góp phần tăng năng suất, sản lượng cây lương thực có hạt. Diện tích đất trồng lúa ruộng vượt so với mục tiêu. Tỉnh cũng triển khai vùng sản xuất các sản phẩm chủ lực đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu như: Diện tích chuối đạt 3.669 ha, cây ăn quả có múi 508,5 ha, cây ôn đới 474 ha, cây mắc ca 695,5 ha, cây cao su đạt 13.220 ha (sản lượng ước đạt 733 tấn mủ khô)…

Tỉnh hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: sản xuất lúa hàng hóa tại Phong Thổ, Tân Uyên; vùng thâm canh chuối tại huyện  Phong Thổ; cây ăn quả có múi và cây ôn đới tại huyện Tam Đường; sản xuất chè tại huyện Tân Uyên, Tam Đường; cây mắc ca tại huyện Tam Đường, thành phố Lai Châu... Nuôi cá lồng trên hồ thủy điện tại huyện Sìn Hồ, Than Uyên, Nậm Nhùn... Nhiều sản phẩm nông nghiệp đã được xác nhận thương hiệu hàng hóa như: Gạo Tẻ râu Phong Thổ; chè Tam Đường, chè Tân Uyên... góp phần nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân.

Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ hiệu quả hơn cho sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất giữa người dân với tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm giải quyết hiệu quả từ khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm... Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển đàn đại gia súc theo hướng bán chăn thả

đối với các địa phương có thế mạnh về đồi rừng, đất trồng cây thức ăn thô xanh; phát triển đàn lợn và gia cầm theo hướng chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… Đóng góp tích cực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Mới đây, theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” một cách quyết liệt theo hướng tập trung thâm canh một số cây trồng chủ lực như chè, cao su, cây ăn quả... nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thúc đẩy các mô hình sản xuất hưu cơ, sản xuất sach, ưng dung công nghê cao trong san xuât va chê biên (công nghê gen,công nghê chê biên…), liên kêt sản xuất theo chuôi gia tri. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng các vật nuôi cây trồng có giá trị kinh tế cao, các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế gắn với thu hút đầu tư các dự án có công nghệ tiên tiến, chất lượng cao, sản xuất theo hướng đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ cho xuất khẩu..., củng cố, nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã. Nghiên cứu triển khai thực hiện Chương trình phát triển 15.000 hợp tác xã, Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 (OCOP), Chương trình nông thôn mới thôn, bản...

Tại Lai Châu, trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lai Châu tập trung vào việc ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiệu quả của hoạt động nghiên cứu ứng dụng được nâng cao, có sự gắn bó chặt chẽ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN với sản xuất, đời sống, nhu cầu xã hội, góp phần tạo ra sự chuyển biến về năng suất, chất lượng và hiệu quả... trong sản xuất nông nghiệp.

Trong 3 năm từ 2016 - 2018 có 36 đề tài, dự án được triển khai thực hiện (gồm cả cấp tỉnh và cấp nhà nước). Nhìn chung các nhiệm vụ KH&CN trong giai đoạn này đã bám sát các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, các nhiệm vụ triển khai trên địa bàn các huyện phù hợp với quy hoạch phát triển của từng địa hương, tập trung nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng và sản phẩm đặc sản của địa hương. Bước đầu, Lai Châu đã xây dựng được thương hiệu cho một số sản phẩm đặc sản của tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2018 - 2020, Sở KH&CN tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN, đổi mới công tác quản lý triển khai các đề tài, dự án nhằm lựa chọn các đề tài, dự án gắn với nhu cầu thực tế và có tính ứng dụng cao. Trong những năm qua, Sở KH&CN tỉnh Lai Châu đã hỗ trợ xây dựng thành công 06 nhãn hiệu tập thể cho 06 nhóm sản phẩm đặc sản, chủ lực của tỉnh; hỗ trợ cho 02 doanh nghiệp được nhận giải thưởng chất lượng quốc gia… thông qua các nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất giống, xây dựng mô hình trình diễn, đặc biệt là triển khai các chương trình phát triển thương hiệu sản phẩm chủ lực của địa phương. Qua đó, bước đầu đã xây dựng thành công các vùng sản xuất nông sản an toàn, công nghệ cao.

 

KConline