Sáng ngày 06/4, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.  

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì buổi làm việc. Về phía Bộ Công Thương, có đồng chí Phan Thị Thắng, Ủy viên BCS Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đại diện Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương; Lãnh đạo Vụ Dầu khí và Than và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Đoàn công tác đã nghe báo cáo Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Trong thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, chính sách, thể chế hóa thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW. Qua đó đã tạo lập hành lang pháp lý ngày càng đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả; phục vụ hoạt động quản lý nhà nước; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, là nguồn lực quan trọng để phát triển các ngành, lĩnh vực khác cũng như bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Hiện nay, có nhiều Dự án lớn đã được triển khai đầu tư xây dựng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy các ngành công nghiệp của tỉnh phát triển; qua đó góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí của tỉnh phát triển. Tuy nhiên, một số Dự án liên quan đến lĩnh vực của ngành dầu khí khi triển khai tại địa phương gặp không ít khó khăn liên quan đến vướng mắc về thủ tục đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, lựa chọn Nhà đầu tư và chủ trương đầu tư như: Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam,…

Thứ trưởng Phan Thị Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, Bộ Công Thương đánh giá cao vai trò của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong việc phát triển ngành dầu khí nói chung và thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị nói riêng. Về cơ bản, các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương đã được Bộ Công Thương xem xét, giải quyết và có các văn bản chỉ đạo kịp thời. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan; theo dõi sát sao tình hình, có ý kiến đôn đốc các Bộ, ngành giải quyết khó khăn, vướng mắc của tỉnh nhằm thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực dầu khí của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án ghi nhận và đánh giá cao kết quả Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đạt được trong thời gian qua và thống nhất với nội dung phân tích, kiến nghị cũng như các đề xuất đưa ra. Đồng chí tin tưởng rằng, với các định hướng phát triển cụ thể, rõ ràng, trong thời gian tới ngành Dầu khí của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Bài: NTB

Ảnh: TTTL