Mới đây, ngày 23/8/2021,  Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1997/QĐ-BCT về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2021. Theo đó, Bộ Công Thương đã công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho 200 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021.

Thông qua việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 nhằm giúp các cơ quan liên quan có cơ sở và kế hoạch hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công và các nguồn kinh phí khác để đầu tư, phát triển sản xuất; đổi mới công nghệ, thiết bị và xúc tiến thương mại trong từng giai đoạn cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, thúc đẩy sản xuất phát triển công nghiệp nông thôn.

Chi tiết xem tại Quyết định xem tại đây.

Nguyễn Thị Hương-TTCN